Mahjong Regler

Reglerna kan te sig svåra första gången med så fort man är med på alla begrepp så är det faktiskt ganska enkelt. Det första man gör efter blandningen är att bygga upp en kvadrat bestående av fyra murar. Varje mur ska ha 36 brickor i två rader. Alltså dubbla rader med 18 brickor. När det är gjort slår båda spelarna varsin tärning. Den som slår högst börjar som sittande vind, alltså östan. Nu slår han med två tärningar för att avgöra från vilken mur man ska börja ta stenar från. Man räknar motsols och östan börjar med att räkna från sig själv. I tur och ordning sitter nordan, västan och sunnan motsols från östan.

När detta är gjort slår spelaren vars mur ska brytas med tärningarna för att bestämma från vilken del av muren stenarna ska brytas. Siffran man får räknas från höger och där plockas de två tärningarna bort. De läggs sen på muren som lösa och används senare i spelet. Nu tar östan de fyra första stenarna till vänster om hålet och ger sen de andra fyra var i tur och ordning tills alla fått 12 var. Då får alla ytterligare en var och sedan får östan en extra då det är spelaren som ska börja slänga.

Östan får nu kasta en av sina brickor. Han lägger den med bilden uppåt och säger klart och tydligt vilken bricka det är. Någon av de andra spelarna kan nu ropa till sig brickan men måste du kunna lägga ut en serie. Nästa spelares tur är motsols spelaren vilken var nordan. Han vänder nu brickan på bordet upp och ner (den kan nu inte användas längre) och tar en ny bricka från muren innan han slänger en av sina egna. Man spelar till någon får mahjong eller tills brickorna tar slut. Det måste alltid finnas 14 brickor kvar minst, inklusive de lösa, för att spelet ska kunna fortgå. Annars spelar man om omgången. När omgången är slut skiftar man vindar ett steg motsols.

Det finns framförallt fyra kombinatiorner man kan få. Chow, pong, kong och Mahjong. Här ska jag försöka beskriva dem lite närmre.

Chow, Pong, Kong och Mahjong

Chow:Chow är helt enkelt stege. Till exempel cirklar 5-6-7. Den går till så att man tar upp en bricka från bordet som krävs för sin stege innan man lägger ut stegen. Sen kastar man en bricka. Detta är den enklaste kombinationen och därför har pong och kong ”företräde”.Pong: En pong är en triss. Till exempel 2-2-2 av de olika sviterna. Man kan antingen lägga ut sin pong direkt eller försöka vänta på en kong, fyrtal. Möjligheten finns också att vänta på spelets slut då den ger mer poäng.Kong:Är som sagt fyrtal. Till exempel 3-3-3-3 av någon svit.Mahjong:Detta är när man bara saknar en sten för att kunna gå ut. Man kanske sitter på två stycken par och behöver en viss sten för att få en triss och ett par. Om detta är fallet måste man berätta för de andra att man väntar på en sten så de vet att spelet snart kan ta slut.

När någon fått mahjong är det dags för poängberäkning. Det är en djungel i sig och skullekräva en helt egen artikel. Dessutom skiljer sig den ganska kraftigt åt beroende på vart man spelar så kolla alltid upp hur den går till där just du spelar!

Privacy Policy